3jabni tadakhol dyalak akhay amine ila konti 9riti rah dkart  lamja3ra o ayt maloul ok hit ila kanat 3andak chi ma3loma fidna biha makanatch bla matab9a thawal t3ala9 ok akhay bon nta nit kont 9rit lik wahad ta3li9 golti fih rah f le moi 4/12 ghaytsifto  ghir bghit nwadahlik 9ra bach tafham akhay ana ghir wadaht lnas lakhbar shiha hit ghali sma3 chi mkhazni galih chi haja iji yaktabha osmahlina akhay bon hawal tafham ach galt rah saba9na chamal ol janob lah iwafa9