salam khoya kanchrkorok 3la had ifada walkin nta rak mafdtina bwalo ya3ni had conv li kina dyalach lamri aw l9wat mosssa3ida aw bolic aw gendrm aw aw aw aw tawdif f lbarid aw dyalach .... ya3ni nsiti mahdhtich dyalach bach mayw9a3ch wa3ad lghalt akhoya o chokran